Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Informisanje potrošača o deklaraciji proizvoda

25. februar 2010. 10:23:28 Pročitano 26651 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Šta je deklarisanje, način deklarisanja i sadržina deklaracije? Deklarisanje je slovna oznaka, robni znak, zaštitni znak, grafička oznaka ili simbol koji se odnosi na namirnice, a nalazi se na ambalaži, etiketi, dokumentu, alkici, privesku ili omotu namirnice.

Način deklarisanja

Deklaracija na namirnici je na srpskom jeziku, jasno uočljiva, čitka, nepromenljiva i ne može biti prekrivena drugim rečima ili oznakama.

Naziv namirnice, neto količina, rok upotrebe i procenat alkohola moraju biti označeni u istom vidnom polju (tegle, limenke, boce i sl. u obliku valjka imaju dva vidna polja i to telo i poklopac ambalaže jer dno nije vidno polje, četvrtasta ambalaža ima pet ili šest vidnih polja, u zavisnosti da li ima dno ili ne, i sl.).

Namirnice iz uvoza moraju imati deklaraciju na srpskom jeziku.

Podaci na deklaraciji ne mogu biti takvi da potrošača dovode u zabludu u pogledu porekla, sastava, neto količine, roka upotrebe, načina izrade ili proizvodnje namirnice.

Namirnici se ne mogu pripisivati svojstva ili osobine koje ona nema.

Deklaracijom se ne može sugerisati da namirnica ima naročite osobine ako ih ima svaka namirnica iste vrste.

Odredbe ovog člana odnose se i na reklamiranje namirnica.

Namirnica koja je obrađena jonizujućim zracima ima oznaku “tretirano jonizujućim zracima“.

Namirnica kojoj je trajnost produžena upotrebom gasova za pakovanje ima oznaku “pakovano u zaštitnoj atmosferi“.

Kod namirnica u zbirnom pakovanju koje su namenjene prodaji na veliko ili objektima javne ishrane navode se podaci na zbirnom pakovanju i u propratnoj dokumentaciji koja se dostavlja istovremeno sa pošiljkom ili pre.

Šta deklaracija mora da sadrži?

Deklaracija na namirnici sadrži sledeće podatke:

 1. Naziv pod kojim se namirnica prodaje i trgovačko ime ako ga namirnica ima;
 2. Spisak sastojaka, a kod odredjenih sastojaka navodi se količina;
 3. Neto količina;
 4. Rok upotrebe;
 5. Uslove čuvanja i skladištenja namirnice, gde je to potrebno;
 6. Serija (šarža, partija ili lot) namirnice;
 7. Naziv i sedište, odnosno adresu proizvođača i subjekta koji namirnicu pakuje ako to nije proizvođač, kod uvoznih namirnica naziv i sedište, odnosno adresu uvoznika, zemlju porekla (”proizvedeno u…”) i zemlju iz koje je namirnica uvezena (”uvezeno iz…”);
 8. Uputstvo za upotrebu, gde je to potrebno;
 9. Količinu alkohola kod pića koja sadrže više od 1,2% v/v;
 10. Kategoriju kvaliteta ili klasu proizvoda ako namirnica po posebnim propisima podleže kategorizaciji ili klasifikaciji;
 11. Druge podatke od značaja za potrošača u skladu sa posebnim propisima za pojedine vrste namirnica.

Preporuka Centra potrošača  Srbije je da kupci-potrošači izbegavaju proizvode sa nečitljivijim deklaracijama jer mogu biti sasvim sigurni da proizvod na kojem jasno nije istaknut sastav, poreklo, ili deklaracija nije čitljiva, nije bezbedan.

Ne zaboravite da se trgovci i proizođači ponašaju onako kako im potrošači dozvole.

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeSavetiZovu, nude podmlađivanje i obećavaju čuda: Kako se zaštititi od telefonskih prevara? Na vrh strane