Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


O nama

08. septembar 2010. 03:51:20 Pročitano 38541 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Na inicijativu Centra za edukaciju i zaštitu potrošača Beograd, zajedno sa Centrom za edukaciju i zaštitu potrošača Alibunar i Centrom za zaštitu potrošača Inđija,  16.10.2008. godine, u Beogradu je održana Osnivačka skupština  i doneta Odluka o osnivanju asocijacije potrošača pod nazivom Centra potrošača Srbije-CEPS. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu na osnovu podnete dokumentacije 05. 12. 2008. god. donelo je Rešenje o upisu CEPS-a u Registar udruženja kao savez udruženja gradjana.

CEPS-om upravlja Skupština koja ima predsednika i dva potpredsednika. Za predsednicu CEPS-a izabrana je Vera Vida iz Centra za edukaciju i zaštitu potrošača Beograd, a za potpredsednike su izabrani Slavica Rodić iz Centra za zaštitu potrošača Inđija i Mihalj Farkaš iz Centra za zaštitu potrošača Senta.

CEPS je savez udruženja građana, dobrovoljno udruženih organizacija za zaštitu potrošača koje deluje na području Republike Srbije, a koje u svom programu i radu imaju za cilj pomoć članovima organizacije u ostvarivanju zaštite njihovih prava koja im pripadaju kao potrošačima, zalaganje za usklađivanje zakonodavstva Srbije sa najvišim standardima zaštite potrošača u razvijenim demokratijama kao i usklađivanje sa standardima zemalja Evropske Unije.

Rad CEPS-a je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravovremenim i istinitim obaveštavanjem organizacija koje su u sastavu CEPS-a i šire javnosti putem sredstava javnog informisanja. Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti u radu, CEPS može objavljivati svoj časopis u skladu sa propisima o javnom informisanju.

Adresa: Španskih boraca br. 32a, Beograd.

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeO nama Na vrh strane