Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Igračke među najčešće otkrivenim opasnim proizvodima

13. mart 2018. 09:30:08 Pročitano 1774 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Izveštaj Evropske komisija objavljen 12. marta o Sistemu brzog upozoravanja na opasne neprehrambene proizvode pokazao je da su nacionalne vlasti u 2017. više od 2.000 puta upozorile na opasne proizvode.

Listu otkrivenih i povučenih sa tržišta opasnih proizvoda predvode igračke, automobili i motocikli i popularni „spineri“. Proizvodi na koje se upozorava najčešće dolaze iz Kine.

Evopska komesarka za pravdu, potrošače i rodnu ravnopravnost Vera Jurova istakla je na predstavljanju izveštaja da evropska potrošačka prava garantuju da se u EU prodaje samo bezbedan proizvod a, ako to nije slučaj, Sistem brzog upozoravanja podstiče vlasti da odmah reaguju i uklone svaki proizvod koji može da prouzrokuje povredu.

„Zahvaljujući tom sistemu, čuvamo našu decu i sprečavamo saobraćajne nesreće sa fatalnim ishodom na našim putevima. To je dobar primer kako efikasno sprovoditi pravila potrošača EU“, rekla je Jurova.

U Sistem brzog informisanja o opasnim proizvodima u 2017. je upućeno 2.201 upozorenje koje je iniciralo gotovo 4.000 mera, poput povlačenja proizvoda sa tržišta. To je, navela je Evropska komisija, dokaz da nacionalne vlasti budno prate upozorenja u Sistemu i preduzimaju sve neophodne mere da pomognu da tržište bude bezbedno za potrošače.

Kako se navodi, potrošači sve više kupuju proizvode direktno od trećih zemalja. Zato je izazov kako osigurati da ti proizvodi ispunjavanju standarde bezbednosti EU.

Mnogi od proizvoda na koje je ukazno kroz Sistem prodaju se i preko „onlajn“ platformi i Komisija, kako bi odgovorila na to, podstiče saradnju sa međunarodnim partnerima i „onlajn“ platformama da osigura da nebezbedni proizvodi ne stignu do potrošača u EU. U tom cilju, Komisija je 1. marta objavila preporuke sa nizom operativnih mera.

Proizvodi na koje se u 2017. najčešće ukazivalo kao na opasne su igračke (29%) a slede motorna vozila (20%) i odeća, tekstil i modni proizvodi (12%).

Gledano prema riziku, najčešće se upozoravalo na rizik od povređivanja (28%) a zatim na opasnost od hemikalija (22%).

Opasni proizvodi na koje je upozoreno uglavnom dolaze iz zemalja van EU. Kina je ponovo na prvom mestu i proizvodi iz te zemlje koji mogu da budu opasni u 2017. su činili 53% svih upozorenja, što je na nivou 2016. godine.

Novi izveštaj EK pokazao je da opasni proizvodi poreklom iz EU čine 26% svih upozorenja.

Najviše upozorenja u Sistem je stiglo iz Nemačke – 354 ili 16%, a slede Španija sa 222 (10%) i Francuska sa 191 (9%).

Sistem brzog upozoravanja na opasne neprehrambene proizvode funkcioniše od 2003. U njemu učestvuje 31 zemlja – 28 članica EU i Island, Lihtenštajn i Norveška.

Izvor: Danas.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiKO HOĆE U HRVATSKU, NEKA PRIPREMI 7 EVRA: Ovo su NOVA PRAVILA! Na vrh strane