Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Dobrovoljno rešavanje sporova doprinosi rasterećenju sudova

17. septembar 2013. 13:15:16 Pročitano 3353 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Medijacija, kao alternativni način rešavanja sporova, odavno je poznat u pravu evropskih zemalja kao efikasno sredstvo za rešavanje sporova bez angožovanja skupog i glomaznog državnog pravosudnog sistema, rekao je danas dr Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave na otvaranju javne rasprave o Radnoj verziji Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, koja je održana u velikoj sali Apelacionog suda u Beogradu.

 

Nikolić je istakao da je medijacija u pravni sistem Srbije ušla dosta kasno - 2004. godine, ali i da uprkos podršci nadležnih organa i međunarodnih institucija nije zaživela, niti dala očekivane rezultate. Takođe, on je podsetio da je jedan od prioriteta nove Strategije za reformu pravosuđa i Akcionog plana za njeno sprovođenje i rešavanje zaostalih predmeta, zasnovanih između ostalog i na preuzimanju značajnog broja sudskih predmeta od strane posrednika.

"Pri izradi Radne verzije zakona u potpunosti su ispoštovani standardni predviđeni relevantnim međunarodnim aktima", naglasio je Nikolić i dodao da je u pitanju moderan, sažet, precizan i evropski orjentisan zakon.

Nikolić je naveo da su članovi Radne grupe indentifikovali ključne nedostatke važaćeg zakona, a da su u Predlog novog Zakona o posredovanju u rešavanju sporova unete značajne izmene -  sporazum o rešavanju spora putem posredovanja imaće snagu izvršne isprave, uvodi se Tarifa o nagradama i naknadama posrednika u postupku, sistem za izdavanje dozvole za posredovanje od strane Ministarstva, uvodi se Registar posrednika, kao i formiranje Komisije za oduzimanje dozvole za rad.

"Smatramo da će biti pružena stvarna šansa da posredovanje, kao način rešavanja spora postane jedan od instrumenata na raspolaganju u okviru pravosudnog sistama koji će u budućnosti moći da postane konkurentan sudskom postupku", zaključio je na kraju dr Danilo Nikolić.

Okruglom stolu je ispred CEPS-a prisustvovala Marija Vida.

Izvor: mpravde.gov.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeDešavanjaUspeli smo 2010. godine... Na vrh strane