Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Sastanak u Ministrastvu povodom elektronskih komunikacija i elektronske trgovine

08. avgust 2013. 07:12:16 Pročitano 3280 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Dana 07.08.2013. godine održan je sastanak u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na kojem su prisustvovali predstavnici CEPS-a a koji je za predmet imao raspravu o stvaranju uslova za dalje jačanje tržišta elektronskih komunikacija i efikasnije funkcionisanje konkurencije na tržištu uz unapređivanje podsticaja za investiranje.

Naime, kako bi se uticalo na poboljšanje uslova elektronske trgovine i komunikacija a samim tim i zaštitio položaj potrošača, sastanku su prisustvovali pored predstavnika resornog Ministarstva i Republička agencije za poštanske usluge (RAPUS),Sektor tržišne inspekcije, predstavnici JP PTT Saobraćaja ,,Srbija''  i CEPS-a. Kako je ovo samo jedan u nizu sastanaka na datu temu došlo se do zaključka da će se najznačajnije promene uvrstiti u predviđene izmene Zakona o elektronskim komunikacijama, a u toku su i izmene Zakona o poštanskim uslugama. Praksa većine zemalja Evropske unije i regiona je da postoji jedno nacionalno regulatorno telo iz oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga. Biće organizovane javne konsultacije u koje će biti ukljueni i predstavnici privrede, pre svega operatori elektronskih komunikacionih mreža u proces konsultacija povodom izmena zakona. Cilj je unaprediti elektronsko poslovanje obzirom na niz promena na koje tržište nailazi a u skladu sa modernim tenedencijama i evropskom regulativom.

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeDešavanjaSastanak u Ministrastvu povodom elektronskih komunikacija i elektronske trgovine Na vrh strane