Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova okviru IPA projekta „Jačanje zaštite potrošača“

05. jul 2013. 07:41:19 Pročitano 3852 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Dana 27. I 28. juna 2013. godine u ,,Sava Centru’’ u Beogradu je održan seminar Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova u okviru IPA projekta ,,Jačanje zaštite potrošača’’ čiji je glavni cilj da uputi organizacije potrošača na vansudsko i alternativno rešavanje sporova kako bi se na kvalitetan, dostupan  a siguran način obezbedila zaštita potrošačkih prava a istovremeno izbegao skup i glomazan sudski postupak.

U okviru seminara izlagali su Prof. dr Thierry Bourgoignie, vođa tima i glavni pravni ekspert IPA projekta koji se osvrnuo na glavne pravce ali I prepreke vansudskog rešavanja sporova, te Christine Riefa, vanredni profesor, Brunel Law School, Brunel University koja je naglasila značaj Inicijative u EU i propisa o alternativnom rešavanju sporova.

Predavači sa beogradskih univerziteta su podsetili na značaj informisanja o arbitraži i medijaciji. Centar za medijaciju je izneo statističke podatke o broju primljenih i rešenih prijava potrošača. Yuta i Ratel su izneli svoja viđenja potrošačkih problema i naglasili da je nadležnost značajna u rešavanju potrošačkih sporova

Centar potrošača Srbije je  ocenio da će rešavanje potrošačkih sporova u okviru potrošačkih organizacija alternativnim i vansudskim putem imati efekta ukoliko se putem pravne procedure  organizuje pravnovaljani sistem koji će biti brz,efikasan i dostupan svakom potrošaču. Isto tako verujemo da prevencija, odnosno dobra obaveštenost građana o njihovim pravima igra ključnu ulogu u rešavanju potrošačkih problema. S druge strane, dobra saradnja trgovaca u pregovorima sa centrima potrošača umnogome će olakšati rešavanje potrošačkih problema.

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeDešavanjaDodela priznanja "Moj izbor" Na vrh strane