Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Cena transporta gasa veća 2,4 puta zbog usaglašavanja sa EU

12. mart 2015. 08:42:21 Pročitano 2258 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Prosečna cene transporta prirodnog gasa u Srbiji je povećana za 2,4 puta, odnosno sa 1,13 na 2,70 dinara po metru kubnom, zbog usaglašavanja sa direktivama Evropske unije.

Povećanjem cene transporta od 1. februara obezbedjeno je da se i u Srbiji cene transporta prirodnog gasa formiraju na isti način kao u EU, saopštila je Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS).

Najveći uticaj na rast cena transporta prirodnog gasa ima iznos za pokrivanje dela razlike troškova nastalih zbog snabdevanja svih kupaca gasom po ceni nižoj od troškova nabavke u prethodnom periodu, dodate na ukupni prihod Srbijagasa odobren od strane Agencije za energetiku.

U saopštenju se navodi da je izvršena i korekcija učešća fiksnih i varijabilnih troškova u strukturi ukupne cene, približavanjem realnom stanju i evropskoj praksi, tako da su 70 odsto fiksni troškovi, a 30 odsto varijabilni , dok je do sada u Srbiji bilo obrnuto.

Ova promena je imala za posledicu bitno povećanje cene kapaciteta (kojom se pokrivaju fiksni troškovi), ali je proporcionalno smanjen udeo cene energenta u troškovima transporta.

Zbog svega navedenog, prosečna cena transporta je uvećana od 1,13 na 2,70 dinara po metru kubnom ili za 2,4 puta, pri čemu je porast cene niži za kupce koji ravnomernije troše prirodni gas tokom godine.

Cena transporta prirodnog gasa u Srbiji, podseća Agencija, nije menjana od 2010. godine, a posle povećanja cene transporta u ukupnoj ceni gasa za krajnje kupce učestvuje prosečno sa oko pet odsto.

AERS upozorava da iz računa koje izdaje Srbijagas, a u koje je Agencija imala uvid, kupac ne može jasno da razdvoji trošak nabavke prirodnog gasa od troška mrežarine iskazane kroz cenu fiksne komponente - kapacitet, i varijabilne - energent.

Poredjenje stare i nove cene za kapacitet navodi na pogrešan zaključak o veličini promene ukupne mrežarine za transport, zbog čega će AERS insistirati da se struktura računa za gas unapredi, da bi se kupcima omogućilo da, imajući jasno iskazane ukupne troškove mrežarina, lakše ocenjuju eventualne alternativne ponude za nabavku prirodnog gasa.

AERS podseća da kupci priključeni na distributivni sistem plaćaju i troškove ovog sistema. Najnovijom promenom cene transporta stimuliše se efikasno korišćenje transportnog sistema, jer će korisnici koji tokom godine mogu ravnomernije trošiti gas imati i bitno nižu cenu transporta u odnosu na prosečnu, navodi se u saopštenju.

Istovremeno, korisnicima transportnog sistema je omogućeno da ugovaraju kapacitet na godišnjem, ali i na mesečnom i dnevnom nivou, čime mogu značajno da se smanje troškovi transporta prirodnog gasa.

Izvor: Blic.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiSaznajte istinu o mastima Na vrh strane