Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Zaštita za JMBG

05. mart 2015. 07:58:00 Pročitano 2346 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Građani ubuduće neće moći da dobijaju lične podatke trećih lica preko lista nepokretnosti, potvrđeno je za "Novosti" u Kabinetu direktora Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) Zorana Popovića.

RGZ je pripremio izmene Zakona o državnom premeru i katastru. Nacrtom zakona predviđeno je da se list nepokretnosti, sa svim podacima o nekretnini i vlasniku, uključujući i podatke o ličnosti zaštićene zakonom, ubuduće izdaje samo: imaocu prava (vlasniku), licu koje on ovlasti, licu koje ima javno ovlašćenje (notar ili izvršitelj), državnom i drugom organu za vođenje postupka iz njegove nadležnosti, i pravnom licu koje ima zaključen ugovor sa Zavodom o pristupanju svim podacima katastra nepokretnosti.

Ugovor će sadržati odredbu kojom se to lice obavezuje da čuva tajnost podataka o ličnosti sadržanih u bazi podataka katastra.

- Trećim licima izdavaće se list nepokretnosti u kome će biti izostavljeni jedinstveni matični broj građana, prebivalište i adresa - kažu u RGZ.

Do sada, bilo koji građanin, za samo 1.140 dinara, mogao je da dobije u katastru list nepokretnosti sa ličnim podacima stanara određene zgrade ili vlasnika kuće. Poverenik Rodoljub Šabić poslao je zato vanredni nadzor u RGZ, gde je utvrđeno da se listovi nepokretnosti izdaju svima, bez navedenog pravnog osnova.

- Shodno Zapisniku o izvršenom nadzoru, nadležnom sektoru dali smo nalog da pristupi izmeni obrasca zahteva za izdavanje lista nepokretnosti i doda rubriku u koju bi podnosilac zahteva, treće lice, navelo pravni interes za podnošenje zahteva - kažu u Geodetskom zavodu. - Pripremamo i proceduru za utvrđivanje i proveru postojanja tog interesa.

A ŠTA ĆE KUPCI?

Zakonskim izmenama lični podaci vlasnika stanova biće zaštićeni, ali niko još nema odgovor na pitanje kako će kupci nekretnina, bez ličnih podataka prodavca, znati da je on baš taj i da nije prevarant. Takođe, problem će biti u mestima gde su jedno ime i prezime česti i prenose se s kolena na koleno, pa kupac neće znati kome od imenjaka pripada određena nekretnina.

Izvor: Novosti.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiCene, cene, cene... Na vrh strane