Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Evropska komisija usvojila nove standardne ugovorne klauzule

08. jun 2021. 11:48:54 Pročitano 262 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Evropska komisija je 04.06.2021. godine usvojila nove standardne ugovorne klauzule koje će se koristiti u slučajevima prenosa ličnih podataka iz Evropskog ekonomskog područja u države koje, iz ugla Evropske komisije, ne spadaju u države sa primerenim nivoom zaštite.

Odluka o usvajanju stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja odluke u službenom listu Evropske unije, dok prethodne odluke kojima su usvojene dosadašnje standardne ugovorne klauzule prestaju sa važenjem 3 meseca od početka primene nove odluke, kada će kompanije koje zaključuje nove ugovore morati da koriste nove standardne ugovorne klauzule.

Ugovori koji sadrže postojeće standardne ugovorne klauzule smatraće se da obezbeđuju odgovarajuće mehanizme zaštite ličnih podataka 15 meseci od prestanka važenja ranijih odluka (odnosno narednih 18 meseci i dvadeset dana), pod uslovom da procesi obrade ličnih podataka koji su predmet ugovora ostanu neizmenjeni i da pouzdanost u te klauzule garantuje da se prenos ličnih podataka vrši uz odgovarajuće mere zaštite.

Ovo će imati uticaj i na kompanije iz Srbije koje obrađuju lične podatke lica iz Evropskog ekonomskog područja, s obzirom na to da će kompanije/poslovni partneri iz ovog područja u narednom periodu insistirati na ugovaranju novih standardnih klauzula i preuzimanju obaveza koje su predviđene novim standardnim ugovornim klauzulama, posebno obaveze koje se tiču ocenjivanja propisa u Srbiji i njihovog uticaja na standardne ugovorne klauzule, obaveze koje proizilaze iz pristupa podacima od strane organa javne vlasti, kao i obaveze uvođenje adekvatnih tehničkih i organizacionih mera zaštite.

 

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiEvropska komisija usvojila nove standardne ugovorne klauzule Na vrh strane