Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Mobilnost: paradigma evropskog građanstva

21. februar 2013. 09:33:34 Pročitano 10098 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Centar potrošača Srbije u saradnji sa sedam evropskih organizacija učestvuje u realizaciji projekta „Mobilnost: paradigma evropskog građanstva“. Projektom koordinira italijanska organizacija Cittadinanzattiva onlus-Active Citizenship Network. Projekat. Projekat finansira Evropska komisija.

Projekat je počeo u januaru 2013, a uključuje savetovanje građana u osam država članica o različitim izazovima predstavljenim u dokumentu Mobilnosti ljudi za budućnost EU: dostupnost prevoza, ekološka održivost i prava građana/putnika.

 

Ideja

Mobilnost je svakodnevna briga za većinu evropskih građana i predstavlja paradigmu evropskog građanstva, jer prožima mnoge njegove aspekte (zajednički identitet zasnovan na transnacionalnoj mobilnosti, prava evropskih građana / putnika, itd.). Konačno, praktike u oblasti prevoza i mobilnosti je od velikog značaja za razvoj održive ekonomije.

Projekat se zasniva na ideji da se prikupe stavovi građana o mobilnosti u EU kao ključnoj temi za budućnost evropskih građana i za sprovođenje strategije Evropa 2020.

Građani će kroz ovaj projekat dobiti priliku da učestvuju u donošenju odluka i tragaju za mogućim rešenjima u oblasti prevoza, koja je važna oblast za njihov svakodnevni život i održivi razvoj.

Oni će biti u mogućnosti da formulišu preporuke i predstave ih institucijama EU.

 

Obrazloženje

Transnacionalna mobilnost predstavlja konkretnu primenu jednog od osnovnih prava (slobodno kretanje ljudi), garantovano Ugovorima EU još od stvaranja Evropske zajednice. To je jedan od faktora koji je doprineo razvoju zajedničkog evropskog identiteta.

Tokom godina, EU je razvila jaku politiku u ovoj oblasti, koja ima za cilj da “podrži razvoj čistog, bezbednog i efikasnog prevoza u Evropi, koja stimuliše unutrašnje tržište roba i pravo građana da slobodno putuju Evropom" (pogledajte sajt Generalnog direktorata za mobilnost i saobraćaj).

Mobilnost je glavni izazov za razvoj održive ekonomije, koja je jedan od tri glavna cilja strategije Evropa 2020. Smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte za 20% u stvari zahteva razvoj nove strategije mobilnosti koja promoviše modalitete prevoza sa malim uticajem na životnu sredinu.

Konačno, javni prevoz je ključno pitanje za mnoge građane Evrope koji ga koriste svakodnevno na putu do svojih radnih mesta i/ili ga koriste za druge aktivnosti. Stoga su oni zainteresovani za razvoj pristupačnog i efikasnog javnog prevoza, koji uvažava prava putnika i korisnika. To je razlog zašto je građanski aktivizam posebno razvijen u ovoj oblasti kroz neformalne grupe (kao što su grupe putnika) ili složenije i trajne organizacije (npr. Udruženje korisnika javnog prevoza, udruženja potrošača, itd. )

Da rezimiramo: konsultativni proces predložen u ovom projektu fokusiraju se na mobilnost zbog toga što je to:

 • zajednička briga većine evropskih građana;
 • oblast u kojoj EU ima velike nadležnosti i mehanizme uticaja;
 • politika koja treba da se dodatno razvije da bi sve više doprinosila razvoju održive ekonomije;
 • paradigma evropskog građanstva, jer prožima mnoge njegove aspekte (zajednički identitet zasnovan na transnacionalnoj mobilnosti, prava evropskih građana / putnika, itd.).

 

Ciljevi   

Glavni ciljevi projekta su sledeći:

 • informisanje građana i podizanje svesti o javnim politikama i inicijativama u EU u oblasti mobilnosti;
 • da doprinese premošćavanju jaza između građana i EU institucija, pružajući Evropskom parlamentu i Komisiji informacije o stvarnim očekivanjima građana u ovoj oblasti;
 • omogućiti da 2,560 građana iz osam država uzme učešće u kreiranju javnih politika EU, promovišući direktan dijalog između njih i institucija EU;
 • unaprediti participaciju građana i njihovog kapacitet da analiziraju kritične situacije, identifikuju rešenja i formulišu predloge javnih politika.

 

Konsultativni proces 

Konsultativni proces će biti organizovan u dve faze: prva faza konsultacija uključuje 640 ljudi (građana, članova ili volontera lokalnih organizacija) u 8 država i druga faza konsultacija koja uključuje najmanje 2000 ljudi koji koriste javni prevoz, izabrani nasumičnim izborom:

 • tokom prve faze partneri će organizovati četiri jednodnevna konsultativna sastanka za po 20 ljudi u svakoj partnerskoj zemlji;
 • tokom druge faze, svaka partnerska organizacija prikupiće podatke sa četiri konsultativna sastanka i uraditi upitnik koji će biti korišćen za intervjuisanje putnika (u vozu, autobusu, avionu, itd.). Četiri učesnika sa svakog sastanka će biti odabrana i obučena za intervjuisanje putnika u javnom prevozu (svaki od njih intervjuisaće po 20 putnika, što je 320 putnika po jednoj državi) o kljulnim problemima i preporukama do kojih se došlo u prvoj fazi konsultacija. Ovo će uvećati i diversifikovati ciljnu grupu konsultacija i obezbediti distribuciju i širenje rezultata projekta. 

Finalne preporuke biće predstavljene nadležnim institucijama u svakoj državi, kao i institucijama EU prilikom finalnog događaja u Briselu. 

 

Partnerstva

Projektom koordinira organizacija Cittadinanzattiva onlus-Active Citizenship Network a partneri su sledeće organizacije:

 • A.N.P.C.P.P.S.România / National Association for Consumers’ Protection and Promotion of programs and strategies (Country Romania - RO)
 • Vartotojų teisių gynimo centras / Association Consumer Rights Protection Center (Country Lithuania - LT)
 • Index Foundation (Country Bulgaria - BG)
 • Associação In Loco / In Loco Association (Country Portugal - PT)
 • Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. / Society of Consumer Protection (Country Slovakia - SK)
 • Centar potrošača Srbije / Consumer's Center of Serbia - CEPS (Country Serbia - SRB)
 • Fundación Ciudadanía / Citizenship Foundation (Country Spain – ES)

 

Mediji

Članci i publikacije: Website Regione Emilia Romagna 21.1.2013 (iz Italije)

Finansiranje programa: Europe for Citizens Programme. Action 1 – Active Citizens for Europe – Measure 2.1 – Citizens’ projects

Poziv: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php

Trajanje projekta: od januara do decembra 2013. godine. 

Za više više informacija možete kontaktirati g-dina Mariana Votuna: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeMobilnost: paradigma evropskog građanstva Na vrh strane