Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Seminar o zaštiti potrošača

25. novembar 2013. 09:43:16 Pročitano 4007 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U prostorijama  Regionalne privredne komore, danas je održan seminar na temu Nacrt Zakona o zaštiti potrošača-obaveze trgovaca i primeri dobre prakse. Seminar je organizovan u okviru projekta Jačanje zaštite potrošača u Srbiji koji realizuje Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i regionalnim komorama.

 

Vlada Srbije nastoji da u svoje zakonske odredbe uvrsti i 15 direktiva EU koje se tiču zaštite potrošača. Od 2010. kada je Zakon o zaštiti potrošača donet uvedene su nove institucije a njima su dodeljene i nove kompetencije. Međutim, dosadašnja praksa je pokazala da su u ovoj oblasti neophodne promene. Kako su u međuvremenu i u EU usvojene nove direktive tako se i naše   zakonodavstvo prilagođava evropskim standardima.

 

Gražina Rohicka, ekspert pri Evr. komisiji u oblasti zašt. prava potroš.

„ Glavna institucija zadužena za zaštitu potrošača treba da ima veća ovlašćenja a isto tako treba ojačati ovlašćenja potrošača. Ključna stvar je zaštita kolektivnih prava potrošača pošto ako se samo jednom potrošaču ponude ne fer uslovi on ne može sam mnogo da učini. Međutim, kada se radi o konkretnoj zaštiti potrošača, kada potrošači nastupaju kolektivno tek onda je moguće nešto učiniti na njihovoj zaštiti.“

Preliminarna rešenja u nacrtu novog zakona će doneti neku vrstu poboljšanja u rešavanju potrošačkih sporova jer je postojeći zakon teško primenjiv u praksi iako donete norme nisu loše. 

Ana Begenišić, pravni savetnik „Centar potrošača Srbije“

„Najnovije u Zakonu, pored institucionalnog okvira koji je proširen i gde su data određena ovlašćenja centrima potrošača, to je segment koji se odnosi na kolektivni interes odnosno na kolektivne tužbe. Međutim, kako će to konkretno da bude rešeno u novom zakonu ostaje da vidimo jer je pitanje kolektivnog interesa nešto što je zanimalo i Vrhovni kasacioni sud pa je 2012. taj deo koji se odnosi na kolektivne tužbe odstranjen iz našeg procesnog prava.“

Ovaj projekat podrazumeva i edukaciju trgovaca jer u lancu nisu samo potrošači. Prvo je potrebno da  trgovac ispuni zakonski rok od 15 dana i odgovori potrošaču da li je usvojena ili odbijena njegova reklamacija a tek kasnije se treba baviti rešavanjem potrošačkih sporova. Ovo je apostrofirano i kao jedan od ciljeva današnjeg sastanka.

Ivan Vojnić Tunić, gen. sek. RPK

„Da se i sami trgovci na koje se najviše odnosi ovaj deo današnjeg predstavljanja na određeni način edukuju, da kažu svoje primedbe odnosno da poprave neke stvari koje su zacrtane u evropskoj direktivi. Naš cilj je da napravimo što bolji zakon i da ima što manje konflikata između potrošača i trgovaca.“

Izvor: rtvcity.com

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeDešavanjaSeminar o zaštiti potrošača Na vrh strane