Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Direktiva o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti

21. maj 2013. 12:30:54 Pročitano 3221 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Povodom 7. Еvropskog Dana prava pacijenata, Evropski socio-ekonomski komitet i Mreža za aktivno građanstvo organizovali su konferenciju u Briselu 16. maja 2013.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Evropske komisije, Evropskog parlamenta, i drugih institucija koje kreiraju politike, medicinskih stručnjaka i organizacija prava pacijenata koje dolaze iz preko 20 evropskih zemalja, 

Budući da je 2013. proglašena evropskom godinom građana, konferencija je koncipirana tako da pokrije dve prioritetne teme: Direktiva o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti I uključivanje pacijenata i učešće građana u evropskim zdravstvenim sistemima.

Glavni ishod događaja je Manifest za sprovođenje prava evropskih pacijenata na informisani izbor. 

Zahvaljući članstvu u Mreži aktivnog građanstva, CEPS je ove godine po prvi put imao predstavnika na ovom važnom skupu.

Direktiva o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti

Direktivom o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti stvara se pravni okvir za pacijente da traže zdravstvenu zaštitu u drugoj državi članici EU i da za to mogu dobiti refundaciju troškova. Ali, pre svega, Direktiva predstavlja inovativan tekst koji formalno navodi poprvi put postojanje prava EU pacijenata na Slobodan izbor, pravo na informisanje, kvalitet nege, itd. 

Konferencija je deo procesa koji ima za cilj da podrži učešče organizacija građana u transpoziciji Direktive u svakoj zemlji članici, stavljanje građanina u centar  zdravstvene zaštite i njene uspešne realizacije. Ova stragija koju ACN pokreće povodom konferencije će biti proslavljena 25. oktobra širom Evrope kad je rok za transpoziciju directive u nacionalna zakonodavstva zemalja članica. To će biti prilika za organizacije civilnog društva da obaveste evropske građane šta je urađeno I šta predstoji da se uradi kako bi se prava iz Direktive ostvarila. 

Učešće građana i pacijenata 

Ukljućivanje građana i pacijenata treba da postane osnovna strategija evropskih zdravstvenih sistema. Međutim, i pored velike neophodnosti da se građani uključe, ne postoji sistemska obaveza po ovom pitanju ni na nivou EU, ni unutar država članica.  

Konferencija je bila prilika da se predstave situacije u evropskim državama (zakoni, iskustva, prepreke I dobre prakse) u vezi glavnih oblasti participacije pacijenata (kreiranje agende, donošenje odluka, sprovođenje, procena, itd.), sa fokusom na participativne politike u zdravstvenoj zaštiti od raka, u kojima je pristup inovacijama i personalizovanih tretmana naročito važan.

ovde preuzmite program

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeDešavanjaDirektiva o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti Na vrh strane