Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Predstavnici CEPS-a u Briselu na sastanku pod nazivom „U susret izborima EU: Jačanje Evropske Unije za efikasniju zaštitu prava potrošača“

07. mart 2019. 12:05:41 Pročitano 2682 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

5. marta 2019. godine u Briselu u Evropskom parlamentu predstavnici Centara potrošača Srbije, koji je  član Evropske Unije Potrošača (The European Consumers Union – ECU) učestvovao je u organizaciji sastanka pod nazivom „U susret izborima EU: Jačanje Evropske Unije za efikasniju zaštitu prava potrošača“.

 

Evropska Unija potrošača (The European Consumers Union – ECU) je evropska organizacija potrošača koja za primarni cilj ima promociju i zaštitu zdravstvenih, bezbedonosnih, ekonomskih i pravnih interesa evropskih potrošača. ECU zastupa interese potrošača na nivou EU u više od polovine zemalja članica i aktivna je kako na regionalnom, tako i na nacionalnom nivou. Do danas, mreži su se pridružile 22 nacionalne potrošačke asocijacije iz 16 zemalja EU, plus jedna asocijacija koja dolazi iz države koja nije članica EU – Centar potrošača Srbije.

Pored predstavnika Centra potrošača Srbije, sastanku su prisustvovali i predstavnici ostalih članica ECUa, kao i predstavnici Evropske komisije. Evropska komisija, kao izvrsno telo EU, upoznata sa agendom potroščkih organizacija ECUa i sa svoje strane pokazala je visok nivo razumevanja za probleme potrošača, kao i spremnost da se pristup EU fondovima olakša.

Zaštita potrošača i dalje zauzima mali deo EU budžeta, uprkos tržištu od 500 miliona stanovnika i 57% evropskog GDP-a. Pozitivno je da se upravo zaštita potrošača kontinuirano razvija i ima sve više svojih predstavnika u pojedinim specijalizovanim oblastima, kao što je npr. energetika. 

ECU je ovim sastankom istakao svoj cilj odnosno okupljanje potrošačkih asocijacija, odbrana njihovih prava i pravna podrška članicama, te kontinuiran dijalog sa eu institucijama.

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeDešavanjaPredstavnici CEPS-a u Briselu na sastanku pod nazivom „U susret izborima EU: Jačanje Evropske Unije za efikasniju zaštitu prava potrošača“ Na vrh strane