Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Banke dužne da ponude četiri modela za kredite u francima

25. februar 2015. 09:05:22 Pročitano 2262 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Banke su dužne da ponude četiri modela korisnicima stambenih kredita vezanih za franak, saopštila je danas Narodna banka Srbije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta četiri modela koje su banke dužne da ponude klijentima su:

 

  • 1. Konverzija kredita indeksiranog u švajcarskim francima u kredit indeksiran u evrima po kursu povoljnijem za 5%, uz dalju primenu kamatne stope koju banka primenjuje na kredite indeksirane u evrima,uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina
  • 2. Konverzija kredita indeksiranog u švajcarskim francima u kredit indeksiran u evrima, uz snižavanje kamatne stope koju banka primenjujena kredite indeksirane u evrima na godišnjem nivou za jedan  procentni poen, pri čemu ne mora biti niža od tri odsto, takođe uz dodatnu mogućnostproduženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika,najduže za pet godina
  • 3. Da kredit ostane indeksiran u švajcarskim francima, ali se kamatna stopa na godišnjem nivou snižava za 1 procentni poen, pri čemu nemora biti niža od 3 odsto, takođe uz dodatnu mogućnost produženja rokaotplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina
  • 4. Da kredit ostane indeksiran u švajcarskim francima, ali se iznos mesečne rate izraženog u švajcarskim francima snižava za 20 odsto ugovorenog iznosa u periodu od 36 meseci od dana zaključenja aneksa ugovora, a ukupan iznos za koji su mesečni anuiteti umanjeni otplaćuje se u 12 jednakih mesečnih rata nakon isteka prvobitnog roka dospeća kredita. Na potraživanja čija bi naplata bila odložena u skladu saovim modelom banka ne bi obračunavala niti naplaćivala kamatu. 

Građanima će biti ponuđeni aneksi ugovora, kojima bi bili izmenjeni uslovi otplate kredita. Inače, klijentima neće moći da budu naplaćeni dodatni troškovi.

- Narodna banka Srbije smatra da su  usvojenim rešenjima  stvorene pretpostavke i podsticaiji obaveznost postupanja banaka, sloboda izobra korinsika kredita, kao i podela finansisjkog tereta između poveriladca i dužnika - za trajno rešavanje problema kreditiranja u francima, čime se isključuje mogućnost daljih regulatornih aktivnosti Narodne banke Srbije vezane za ove kredite - ističu u centralnoj banci.

Odluka o više naplaćenoj kamati, da se uračuna u prevremenu otplatu

NBS je donela odluku i da propiše obavezujući način postupanja sa novcem koje su više naplatile a na osnovu jednostranih povećanja premenljivih neodredivih  elemenata kamatne stope.

Banke su dužne da te viškove uračunaju u prevremenu otplatu kredita i da o tome svakom pojedinačnom korisniku  dostave obaveštenje sa izmenjenim planom otplate kredita u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke.

Izvor: Blic.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiCene, cene, cene... Na vrh strane